Bjørk eller Gran?

Bjørk eller gran?

Ei vedskie av bjørk er 30% tyngre enn ei like stor vedskie av gran. Det betyr at det er 30% høyere energiinnhold i bjørk enn i gran (per volum, altså) når de er like tørre. I tillegg brenner granveden mer enn 30% raskere, det bety at mer av energien i veden forsvinner ut pipa.

Tabellen viser ulikt energiinnhold i noen treslag ved 20% og 15% fuktighet

Type
Basisegenvekt kg per fast m3
Bruttovekt kg per 40L sekk 20 % fuktighet
Brennverdi kWh per 40L 20% fuktighet
Bruttovekt kg per 40L sekk 15% fuktighet
Brennverdi kWh per 40L 15% fuktighet
Bøk
570 kg
17,1 kg
70,5 kWh
16,4 kg
72,2 kWh
Eik
550 kg
16,5 kg
68,0 kWh
15,8 kg
69,7 kWh
Bjørk
500 kg
15 kg
61,8 kWh
14,4 kg
63,4 kWh
Furu
440 kg
13,2 kg
54,4 kWh
12,7 kg
55,7 kWh
Gran
380 kg
11,4 kg
47,0 kWh
10,9 kg
48,1 kWh
Gråor
360 kg
10,8 kg
44,5 kWh
10,4 kg
45,6 kWh

Tørr bjørkeved

Vi garanterer at veden holder ikke mer enn 20% fuktighet, og at sekkene ved denne fuktigheten veier i gjennomsnitt minst 15 kg. Dersom veden er tørrere, blir sekkene også lettere – ved 15% vanninnhold er gjennomsnittsvekta minst 14,4 kg.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *