Guide til fyr i peisen

Riktig fyring er viktig

Når du fyrer med ved, er du mest miljøvennlig når du ikke fyrer for hardt, men med passe intensitet for behovet ditt. Det gjør du best ved å legge på litt om gangen, jevnt og trutt.

Noen pakker ovnen full av ved og holder igjen på trekken – det er ikke så bra, da får du ikke ut all energien fra veden, og den forsvinner i stedet ut av pipa som partikler.

Nok luft til forbrenninga er det viktigste for miljøvennlig fyring. Det nest viktigste er en såkalt rentbrennende ovn. Den har et system for etterbrenning av gasser og partikler som ellers unnslipper. Da minimeres gass- og partikkelutslipp.

Veden skal være tørr

Bjørkeveden må ha en maks fuktighet på 20% for at den skal fungere optimalt som fyringsved. Det gjelder både at det skal være lett å tenne opp, og at man får så mye energi som mulig fra forbrenningen.

Vår bjørkeved er naturtørket til mellom 12 og 18%, og er garantert under 20% ved levering.

Opptenning

Når du skal tenne opp i ovnen, er det flere tips du kan kombinere for et godt resultat på første forsøk:

  • bruk tørr ved
  • ikke start med de groveste vedskiene
  • bygg bålet med godt med luftpassasjer, men samtidig ikke for stor avstand mellom vedskiene
  • bruk opptenningsved og opptenningsposer eller tennbriketter, og bygg et lite bål av dem på toppen av vedskiene

Legg for eksempel en eller to vedskier nederst, og legg to vedskier nokså tett, men ikke helt tett ved hverandre, oppå i den andre retningen. Nå er det god luftstrøm rundt begge de øverste skiene. Vedskier som brenner nær hverandre slik vil både skape en konsentrert luftstrøm (med effektiv oksygentilførsel) og varme hverandre med strålevarmen og øke forbrenningshastigheten. Ønsker du å bremse farten ved neste ilegg, kan du legge vedskiene lenger fra hverandre, eller prøve deg fram med bare én vedskie oppå bunnen av glør.

Trening og erfaring hjelper også, og det er flere veier til en bålstil du liker. Men nok luft og passe avstand i bålet er viktige nøkler.

Få fart i peisen hjemme!

Sekkene på 40 liter inneholder i gjennomsnitt minst 15 kg ved ved 20% fuktighet. Vi garanterer maks 20% fuktighet. Når veden er tørrere, blir den samme veden lettere. Det gjør den ikke mindre energirik. Tvert imot, du får mer energi ut av veden jo tørrere den er, selv om den blir lettere (det er fordi mindre energi da går over i damp som forsvinner ut pipa).

Samme vedsekk, veier 15 kg ved 20% vanninhold

Vann-innhold Brutto kg vekt Energi kWh per sekk Energi-gevinst
20 % 15,0 kg 61,8 kWh 0,0 %
19 % 14,9 kg 62,1 kWh 0,5 %
18 % 14,75 kg 62,4 kWh 1,0 %
17 % 14,6 kg 62,7 kWh 1,5 %
16 5 14,5 kg 63,0 kWh 2,0 %
15 % 14,4 kg 63,4 kWh 2,5 %

Ulike treslag har ulik brennverdi eller energiinnhold fordi tettheten på veden (egenvekten) er forskjellig. Hvis to vedskier veier like mye og er like tørre gir de i praksis samme brennverdi uansett treslag.

 

Brennverdi og fuktighet

1 kg trevirke med 20 % vanninnhold har en brennverdi på ca 4,1 kwh. Hvis vanninnholdet reduseres til 15 % øker brennverdien til 4,4 kwh eller ca 7 %.

Ei vedskie av bjørk er 30% tyngre enn ei like stor vedskie av gran. Det betyr at det er 30% høyere energiinnhold i bjørk enn i gran (per volum, altså) når de er like tørre. I tillegg brenner granveden mer enn 30% raskere, det bety at mer av energien i veden forsvinner ut pipa.

Tabellen viser ulikt energiinnhold i noen treslag ved 20% og 15% fuktighet

Basisegenvekt kg per fast m3 Bruttovekt kg per 40L sekk 20 % fuktighet Brennverdi kWh per 40L 20% fuktighet Bruttovekt kg per 40L sekk 15% fuktighet Brennverdi kWh per 40L 15% fuktighet
Bøk 570 kg 17,1 kg 70,5 kWh 16,4 kg 72,2 kWh
Eik 550 kg 16,5 kg 68,0 kWh 15,8 kg 69,7 kWh
Bjørk 500 kg 15 kg 61,8 kWh 14,4 kg 63,4 kWh
Furu 440 kg 13,2 kg 54,4 kWh 12,7 kg 55,7 kWh
Gran 380 kg 11,4 kg 47,0 kWh 10,9 kg 48,1 kWh
Gråor 360 kg 10,8 kg 44,5 kWh 10,4 kg 45,6 kWh
Tørr bjørkeved

Vi garanterer at veden holder ikke mer enn 20% fuktighet, og at sekkene ved denne fuktigheten veier i gjennomsnitt minst 15 kg. Dersom veden er tørrere, blir sekkene også lettere – ved 15% vanninnhold er gjennomsnittsvekta minst 14,4 kg.

Gjerne ute

Det er ikke noe problem å lagre tørr ved ute. Tørr ved tåler regn, men må ikke ligge i vann og bør ikke ligge rett på bakken. Det beste vil være at den ligger på et underlag som løfter den fra bakken, som murstein eller paller. Det er selvsagt en fordel om veden ligger under tak. Hvis du dekker med presenning, forsøk å sørge for god lufting, for eksempel ved å dekke bare toppen av vedstabelen.

Inne med lufting

Tørr bjørkeved kan du godt lagre inne også. Unngå helt lukkede rom – en åpen lufteventil holder. I oppholdsrom kan bjørkeveden være svært dekorativ. Vær forsiktig med å stable sekker eller løse kubber så høyt at det blir en fare for mennesker, dyr eller ting omkring!

Stablevennlige sekker

40liters sekker er lette å stable, og å flytte på igjen. Vær forsiktig med å stable alt for høyt – tenk på at barn og dyr kanskje kan velte stabelen. En høy stabel kan sikres f.eks med planker eller lastebånd.

Klassisk

Ønsker du en klassisk vedstabel ute, er det en fin aktivitet, og en stabel med bjørkeved er vakker. Tenk også her på at barn eller dyr kan komme til skade hvis de klarer å rive ned en høy stabel. Det er lettest å stable hvis du har støtte i endene, enten stabelen er i en huk i husveggen, inn mot et hjørne, eller mellom to stolper.